Seri (Serial) Haberleşme

Arduino ile seri haberleşme, RX ve TX bağlantıları, Baudrate haberleşme hızı, Serial.begin() ve Serial.print() fonksiyonları. Verilerin bilgisayara gönderilmesi Ardunio seri haberleşme ekranının açılması.

Categories: