Döngüler

Döngüler, döngülerin kullanım alanları, for(), while(), do-while() döngüleri, döngülerle işlemler, iç içe döngüler.

Kodlar & Boolean Cebri

Kodlar, BCD, BCD84-2-1, BCD2421, XS3, GRAY, Parity, ASCII kodlama sistemleri, özellikleri ve kod dönüşümleri. Boolean Cebri, Boolean Teoremleri, Boolean teoremlerini kullanarak lojik ifadelerin sadeleştirilmesi.

Struct & Union & Bit Maskeleme

struct ve union yapıları ve alanların bellekte saklanması. Bitsel işlem yapan operatörler, (&, |, ^, ~, <<, >>) bitsel işlem yapan operatörler ile bit manipülasyonu ve bit maskeleme işlemleri.

Mantık, Sayı Sistemleri

Bu dersin kapsamında göreceğimiz konuların büyük çoğunluğunu için aşağıdaki kitap(lar) dan yararlanabilirsiniz. Mantık, Mantıksal Durumlar, Sayı Sistemleri, Decimal (10’luk), Octal (8’lik), Hexadecimal (16’lık), Binary (2’lik) Sayı tabanları, Sayı tabanı dönüşümleri, Binary sayıların Decimal sayı tabanına pratik dönüşümü.

Değişkenler, Operatörler

Değişken tipleri, Değişken Tanımlama, Operatörler, Atama operatörü, Aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler, koşul ifadeleri, if-else yapısı. ÖDEV: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘ne göre Vize ve Final notunu alarak ortalamayı hesaplayan ve aynı zamanda bu ortalamaya ait harf notunu yazan programı kodlayarak çalıştırınız. Sadece kaynak kodunu en geç 07.10.2019 tarihine kadar …