Karşılaştırıcılar

Karşılaştırıcı (Comparator) devrelerin tasarımı, bir bit karşılaştırıcılar ve tasarımı, iki bit karşılaştırıcılar ve tasarımı.

Graf ve Graf Algoritmaları

Graflar, basit graf, yönlü basit graf, maliyetli graf, yönlü maliyetli graf, grafların bilgisayarda kodlanması, komşuluk matrisleri ve komşuluk matrislerinin çıkarılması, Graf algoritmaları, DFS (Deep First Search), BFS (Breath First Seacrh), Dijkstra (En kısa yol) Algoritmaları.

Sayısal Devre Tasarım Örnekleri

Sayısal devre tasarımı örnekleri, Çok çıkışlı sayısal devre tasarımları ve örnek çözümü. Ödev: Bir model uçağın her kanadında ikişer motor vardır. Motorların çalışıp çalışmadığı birer sensör ile algılanmaktadır. Bu uçak, her bir kanadında en az birer motor çalıştığı sürece uçabilmektedir. Uçak uçamayacak durumda olduğunda alarm çıkışı veren devreyi tasarlayınız. Çözümü defterinizde yapınız, simülasyon programında test …

Keypad Uygulamaları

Keypad (Tuş Takımı) çeşitleri, iç bağlantısı, arduino bağlantıları, Keypad kütüphanesinin yüklenmesi, Keypad kullanımı ve örnek uygulama.

Toplayıcı ve Çıkarıcılar

Toplama ve çıkarma devreleri, temel toplayıcılar: Yarım toplayıcı (Half Adder), Tan Toplayıcı (Full Adder), Paralel Toplayıcı, Temel Çıkarıcılar: Yarım çıkarıcı (Half Substractor), Tam çıkarıcı (Full Substractor), Paralel çıkarıcı.