Değişkenler, Operatörler

Değişken tipleri, Değişken Tanımlama, Operatörler, Atama operatörü, Aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler, koşul ifadeleri, if-else yapısı.

ÖDEV: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘ne göre Vize ve Final notunu alarak ortalamayı hesaplayan ve aynı zamanda bu ortalamaya ait harf notunu yazan programı kodlayarak çalıştırınız. Sadece kaynak kodunu en geç 07.10.2019 tarihine kadar ozanaki@hotmail.com adresine Numara, Ad ve Soyadınızı belirterek gönderiniz.

Categories: