Graf ve Graf Algoritmaları

Graflar, basit graf, yönlü basit graf, maliyetli graf, yönlü maliyetli graf, grafların bilgisayarda kodlanması, komşuluk matrisleri ve komşuluk matrislerinin çıkarılması, Graf algoritmaları, DFS (Deep First Search), BFS (Breath First Seacrh), Dijkstra (En kısa yol) Algoritmaları.

Ağaçlar, İkili Ağaçlar

Ağaç yapıları, ağaç kavramları, kök, dal, çocuk düğümler, yaprak, kardeş düğümler, kodlama ağaçları, sözcük ağaçları, ikili ağaçlar, dengeli ve dengesiz ağaçları, veri girişi sırasına göre ağaçların çizilmesi, ikili ağaçların temel fonksiyonlarının kodlanması ve test edilmesi.

Bağlı Listeler (Linked Lists)

Bağlı Listeler, Tek Yönlü Bağlı Listeler (Single Linked List), Çift Yönlü Bağlı Listeler (Double Linked List), Bağlı listelerde eleman ekleme, eleman çıkarma ve bağlı listeler üzerinde dolaşma, temel fonksionların kodlanması.

Stack (Yığın) ve Queue (Kuyruk)

Stack ve Queue veri modelleri, çalışması, temel fonksiyonları, sabit boyutlu stack ve queue vari modelinin kodlanması ve test edilmesi.

Akış Şemaları ve Karmaşıklık

Algoritma tanımı, algoritmaların yazılması, akış şemaları, standart şekiller, akış şemalarının oluşurulması ve yorumlanması, kaynak koduna bakarak T(n) çalışma zamanının çıkarılması, T(n) çalışma zamanından Big O O() karmaşıklık notasyonun çkarımı, O() karmaşık notasyonunun yorumlanması, O() notasyoınuna göre algoritma seçimi, Algoritma T(n) çalışma zamanının ölçülmesi, Ölçülen çalışma zamanı verilerinden O() notasyonunun belirlenmesi.