Struct & Union & Bit Maskeleme

struct ve union yapıları ve alanların bellekte saklanması. Bitsel işlem yapan operatörler, (&, |, ^, ~, <<, >>) bitsel işlem yapan operatörler ile bit manipülasyonu ve bit maskeleme işlemleri.

Genel Tanımlar ve Kavramlar

Bu dersin kapsamında göreceğimiz konuların büyük çoğunluğunu için aşağıdaki kitap(lar) dan yararlanabilirsiniz. Bilgisayar bileşenleri mimari yapılar, Mikroişlemci, CPU, Mikroişlemci birimleri, Bellek, Belleklerin sınıflandırılması, Programlama dilleri, Makine dili, Derleyiciler, Bağlayıcılar, İşletim sistemleri, Temel veri tipleri, işaretli ve işaretsiz tam sayılar, ondalıklı sayılar, temel veri tiplerinin bellekte saklanması, Kod tabloları, ASCII, UTF8, Unicode.