Sayısal Tasarım Örnekleri

Sayısal devre tasarım örnek problemlerin çözümleri yapıldı.

Sayısal Devre Tasarım Örnekleri

Sayısal devre tasarımı örnekleri, Çok çıkışlı sayısal devre tasarımları ve örnek çözümü. Ödev: Bir model uçağın her kanadında ikişer motor vardır. Motorların çalışıp çalışmadığı birer sensör ile algılanmaktadır. Bu uçak, her bir kanadında en az birer motor çalıştığı sürece uçabilmektedir. Uçak uçamayacak durumda olduğunda alarm çıkışı veren devreyi tasarlayınız. Çözümü defterinizde yapınız, simülasyon programında test …

Sayısal Devre Tasarımı

Bir problemin lojik devreler ile tasarımı ve tasarım aşamaları. Probleme ait giriş ve çıkış sayılarının belirlenmesi. Doğruluk tablosunun çıkarılması. Doğruluk tablosundan karnaugh haritalarına geçiş, sadeleştirilmiş lojik ifadenin bulunması, verilen kısıtlara göre lojik devrenin çizilmesi. Simülasyon ortamında devrenin test edilmesi. Ödev: Üç bitlik sayılardan sadece asal olan sayılarda çıkış veren devreyi tasarlayınız ve simülasyon ortamında deneyiniz. …

Lojik Kapılar

Lojik kapılar, DEĞİL (NOT), VE (AND) VEYA (OR), VEDEĞİL (NAND), VEYADEĞİL (NOR), ÖZELVEYA (XOR), ÖZELVEYADEĞİL (XNOR) kapıları, sembolleri, lojik ifadeleri, doğruluk tabloları, elektrik devre eşdeğerleri, Lojik ifadelerin lojik devrelerinin çizilmesi, lojik devrelerin lojik ifadelerinin çıkarılması.

Karnaugh Haritaları

Karnaugh haritaları ile lojik ifadelerin sadeleştirilmesi. Karnaugha haritalasının çizilmesi, Değişkenlerin satır ve sütunlara atanması, satır ve sütunların GRAY koduna göre kodlanması, Lojik ifadedeki minterimlerin karnaugh haritasındaki kutucuklara yerleştirilmesi (1 olarak kodlanması). Karnaugh kharitalasındaki 1’lerin gruplandırılması, Gruplandırılan 1’lerin sadeleşmiş lojik ifadelerin çıkarılması.