İkilik Tabanda İşlemler

İkilik tabanda aritmetik işlemler (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme), İkilik sayıların negatif gösterimi, ikilik sayıların ikiye tümleyeni, pratik ikiye tümleyen alma yöntemi.

Mantık, Sayı Sistemleri

Bu dersin kapsamında göreceğimiz konuların büyük çoğunluğunu için aşağıdaki kitap(lar) dan yararlanabilirsiniz. Mantık, Mantıksal Durumlar, Sayı Sistemleri, Decimal (10’luk), Octal (8’lik), Hexadecimal (16’lık), Binary (2’lik) Sayı tabanları, Sayı tabanı dönüşümleri, Binary sayıların Decimal sayı tabanına pratik dönüşümü.