CPU, Bellek, Giriş-Çıkış Birimleri

CPU, ALU, Register, Control birimleri, Bellek, bellek çeşitleri, belleklerin sınıflandırılması, bellek teknolojileri, Giriş-Çıkış birimleri, haberleşme türleri, Paralel-Seri haberleşme, Senkron-Asenkron haberleşme.

Giriş ve Genel Kavramlar

Mikroişlemcilerin kısa tarihçesi ve gelişimi. Genel Kavramlar. Tanım, Instruction Set, CISC / RISC, Fetch & Execute, Busses, Adres Yolu, Veri Yolu, Kontrol Yolu, Mimariler, Flags, Saat Frekansı