Seri (Serial) Haberleşme

Arduino ile seri haberleşme, RX ve TX bağlantıları, Baudrate haberleşme hızı, Serial.begin() ve Serial.print() fonksiyonları. Verilerin bilgisayara gönderilmesi Ardunio seri haberleşme ekranının açılması.

Keypad Uygulamaları

Keypad (Tuş Takımı) çeşitleri, iç bağlantısı, arduino bağlantıları, Keypad kütüphanesinin yüklenmesi, Keypad kullanımı ve örnek uygulama.

Sıcaklık Sensörleri ve DS18B20 Sensörü

Sıcaklık sensörleri, sıcaklık sensör çeşitleri, analog ve dijital sıcaklık sensörleri, DS18B20 sıcaklık sensörü, devreye bağlanması, kütüphanelerinin yüklenmesi, sıcaklığın okunması ve örnek uygulamalar.

Analog Giriş ve Analog Çıkış

Arduino ile Analog girişler ve Analog çıkışlar. Analog girişlerin okunması, analogRead() fonksiyonu, analog çıkışlardan PWM sinyal üretilmesi ve analogWrite() fonksiyonu, ADC, DAC, PWM kavramları, bit çözünütlüğü (resolution), örnekleme oranı (sample rate) kavramları.

LCD Gösterge ve millis()

Karakter tabanlı LCD Gösterge modülleri, LCD göstergelerin devreye bağlanması, bağlantı çeşitleri, Dahili LiquidCrystal kütüphanesinin kullanılması, LCD göstergeye mesajın gönderilmesi, print() ve setCursor() komutlarının kullanılması.