Döngüler

Döngüler, döngülerin kullanım alanları, for(), while(), do-while() döngüleri, döngülerle işlemler, iç içe döngüler.

Değişkenler, Operatörler

Değişken tipleri, Değişken Tanımlama, Operatörler, Atama operatörü, Aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler, koşul ifadeleri, if-else yapısı. ÖDEV: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘ne göre Vize ve Final notunu alarak ortalamayı hesaplayan ve aynı zamanda bu ortalamaya ait harf notunu yazan programı kodlayarak çalıştırınız. Sadece kaynak kodunu en geç 07.10.2019 tarihine kadar …

C Programlama Dili

Yazılım, Kod yazma, Programlama dilleri, geliştirme ortamları, programlama süreçleri, kaynak kod, derleme, hata ayıklama, çalıştırılabilir dosya, C Programlama dili, C programlama dilinin temel yazım kuralları, kaynak kodun derlenmesi, çalıştırılabilir dosyanın elde edilmesi.