Çalışma Grupları ve Projeler

Tüm çalışma grupları kesinleştirilmiş olup, X ve Y grupları hariç tüm gruplar 26 Kasım 2019 tarihinde projelerindeki tüm mekanik aksamları bitmiş ve elektronik bağlantıları tamamlanmış halde projelerini getireceklerdir. Bu tarihten itibaren sadece yazılım üzerine çalışılacaktır. Ayrıca, Ara Sınav için tüm gruplar, raporlarındaki eksikleri tamamlayarak sınav gününe kadar raporlarını PDF formatında ve eksiksiz bir şekilde göndereceklerdir. …

Arduino – Giriş

Arduino nedir, arduino.cc resmi web sitesi, donanım (kartlar) ve yazılım geliştirme ortamı (Arduino IDE), Derleme, Kartların ayarlanması ve programlanması. Simülasyon ortamı ve Arduino için gerekli kütüphanelerin yüklenmesi. setup() ve loop() fonksiyonları, pinMode(), digitalWrite(), delay() fonksiyonları.

Lojik İfadelerin Gösterimi

Standart SOP Form, Standart POS Form, Kanonik ve Cebirsel Gösterimler, Kanonik olmayan ifadelerin Kanonik hale dönüştürülmesi, Cebirsel gösterimler, Cebirsel gösterimlerin Kanonik forma dönüştürülmesi. Kanonik SOP Form ve POS Form arasında dönüşüm.

Pointers (İşaretçiler)

Pointer tanımlama, değişken adresleri, pointer ile işlemler, diziler ve pointer, struct pointer, pointer ile struct elemanlarına erişim, pointer ile string işlemleri.

İkilik Tabanda İşlemler

İkilik tabanda aritmetik işlemler (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme), İkilik sayıların negatif gösterimi, ikilik sayıların ikiye tümleyeni, pratik ikiye tümleyen alma yöntemi.