Boolean Matematiği

mantık matematiği, mantıksal büyüklük ve değişkenler, VE (.), VEYA (+) operatörlerinin gösterimi, Boolean teoremleri, boolean ifadelerinin özellikleri, Boolean teoremlerini kullanarak lojik ifadelerin sadeleştirilmesi.

Girişlerin Okunması

Arduino geliştirme kartlarında girişlerin bağlanması, bağlantı türleri, PULLUP ve PULLDOWN dirençleri ve bağlantısı, pinMode() fonksiyonunda INPUT ve INPUT_PULLUP seçenekleri, digitalRead() fonksiyonu ile girişlerin okunması ve okunan değerin değişkene aktarılması.

Karnaugh Haritaları

Karnaugh haritaları, karnaugh haritaları ile lojik ifadelerin sadeleşirilmesi, karnaugh haritasının çizilmesi, değişkenerin atanması, satır ve sütunların kodlanması (GRAY koduna göre), lojik ifadedeki minterimlerin karnaugh haritasına kodlanması, gruplama işlemi, grup ifadelerinin çıkarılması ve sadeleşmiş lojik ifadenin yazılması.

Dinamik Bellek Yönetimi

C dilinde dinamik bellek yönetimi, malloc(), free(), realloc() fonksiyonları ve dinamik bellek uygulamaları.

İkiye Tümleme ile İşlemler, Kodlar

İkilik sayıların ikiye tümleyeni ile işlemler, çıkan sayının negatifini alarak toplama yoluyla çıkarma işleminin gerçekleştirilmesi , çıkan eldeye bakarak sonucun yorumlanması. Kodlar ve Kodlama sistemleri, BCD kodlama sistemleri, BCD, BCD84-2-1, BCD 2421, XS3, BCD Decimal ile BCD kodlama sistemleri arasında dönüşüm, GRAY kodlama sistemi ve Binary sayılar ile GRAY kodları arasında dönüşüm.