LCD Gösterge ve millis()

Karakter tabanlı LCD Gösterge modülleri, LCD göstergelerin devreye bağlanması, bağlantı çeşitleri, Dahili LiquidCrystal kütüphanesinin kullanılması, LCD göstergeye mesajın gönderilmesi, print() ve setCursor() komutlarının kullanılması.

Lojik Kapılar ve Lojik Şemalar

Lojik Kapılar (Logic Gates), DEĞİL (NOT), VE (AND), VEYA (OR), VE-DEĞİL (NAND), VEYA-DEĞİL (NOR), ÖZEL-VEYA (XOR), ÖZEL-VEYA-DEĞİL (XNOR) Lojik Kapıları, Sembolleri, Lojik ifadeleri, Doğruluk tabloları, Elektrik devre eşdeğerleri. Lojik ifadelerin lojik şemalarının çizilmesi, lojik şemaların lojik ifadelerinin çıkarılması, Az sayıda sinyalin çok sayıda girişe sahip kapıya bağlanması, Çok sayıda sinyalin az sayıdaki girişlere sahip kapılara …

Akış Şemaları ve Karmaşıklık

Algoritma tanımı, algoritmaların yazılması, akış şemaları, standart şekiller, akış şemalarının oluşurulması ve yorumlanması, kaynak koduna bakarak T(n) çalışma zamanının çıkarılması, T(n) çalışma zamanından Big O O() karmaşıklık notasyonun çkarımı, O() karmaşık notasyonunun yorumlanması, O() notasyoınuna göre algoritma seçimi, Algoritma T(n) çalışma zamanının ölçülmesi, Ölçülen çalışma zamanı verilerinden O() notasyonunun belirlenmesi.

Lojik İfadelerin Gösterimi

Lojik ifadelerin gösterimleri, Standart, Kanonik ve Cebirsel gösterimler, Standart ve Kanonik SOP (Sum Of Products – Çarpımların Toplamı) ve POS (Product Of Sums – Toplamların Çarpımı) form gösterimler, Cebirsel gösterim, Cebirsel gösterimden kanonik ifadenin yazılması, Kanonik olmayan lojik ifadelerin kanonik hale dönüştürülmesi.

Recursive Fonksiyonlar

Recursive (Özyinelemeli) fonksiyonlar, recursive fonksiyon örnek uygulamaları.