Lojik Kapılar

Lojik kapılar, DEĞİL (NOT), VE (AND) VEYA (OR), VEDEĞİL (NAND), VEYADEĞİL (NOR), ÖZELVEYA (XOR), ÖZELVEYADEĞİL (XNOR) kapıları, sembolleri, lojik ifadeleri, doğruluk tabloları, elektrik devre eşdeğerleri, Lojik ifadelerin lojik devrelerinin çizilmesi, lojik devrelerin lojik ifadelerinin çıkarılması.

Analog Giriş ve Analog Çıkış

Arduino ile Analog girişler ve Analog çıkışlar. Analog girişlerin okunması, analogRead() fonksiyonu, analog çıkışlardan PWM sinyal üretilmesi ve analogWrite() fonksiyonu, ADC, DAC, PWM kavramları, bit çözünütlüğü (resolution), örnekleme oranı (sample rate) kavramları.

Lojik Devrelerin Tek Tip Kapı ile Çizilmesi

Lojik devrelerin tek tip kapıya indirgenerek çizilmesi. lojik devrelerin sadece NAND kapıları kullanılarak çizilmesi. SOP Form lojik ifadelelerin NAND kapıları için dönüştürülmesi. NAND kapılarından diğer kapıların türetilmesi, Şema üzerinden lojik kapı dönüşümleri.

Stack (Yığın) ve Queue (Kuyruk)

Stack ve Queue veri modelleri, çalışması, temel fonksiyonları, sabit boyutlu stack ve queue vari modelinin kodlanması ve test edilmesi.

Karnaugh Haritaları

Karnaugh haritaları ile lojik ifadelerin sadeleştirilmesi. Karnaugha haritalasının çizilmesi, Değişkenlerin satır ve sütunlara atanması, satır ve sütunların GRAY koduna göre kodlanması, Lojik ifadedeki minterimlerin karnaugh haritasındaki kutucuklara yerleştirilmesi (1 olarak kodlanması). Karnaugh kharitalasındaki 1’lerin gruplandırılması, Gruplandırılan 1’lerin sadeleşmiş lojik ifadelerin çıkarılması.