Ağaçlar, İkili Ağaçlar

Ağaç yapıları, ağaç kavramları, kök, dal, çocuk düğümler, yaprak, kardeş düğümler, kodlama ağaçları, sözcük ağaçları, ikili ağaçlar, dengeli ve dengesiz ağaçları, veri girişi sırasına göre ağaçların çizilmesi, ikili ağaçların temel fonksiyonlarının kodlanması ve test edilmesi.

Sayısal Devre Tasarımı

Bir problemin lojik devreler ile tasarımı ve tasarım aşamaları. Probleme ait giriş ve çıkış sayılarının belirlenmesi. Doğruluk tablosunun çıkarılması. Doğruluk tablosundan karnaugh haritalarına geçiş, sadeleştirilmiş lojik ifadenin bulunması, verilen kısıtlara göre lojik devrenin çizilmesi. Simülasyon ortamında devrenin test edilmesi. Ödev: Üç bitlik sayılardan sadece asal olan sayılarda çıkış veren devreyi tasarlayınız ve simülasyon ortamında deneyiniz. …

Sıcaklık Sensörleri ve DS18B20 Sensörü

Sıcaklık sensörleri, sıcaklık sensör çeşitleri, analog ve dijital sıcaklık sensörleri, DS18B20 sıcaklık sensörü, devreye bağlanması, kütüphanelerinin yüklenmesi, sıcaklığın okunması ve örnek uygulamalar.

Sayısal Devre Tasarımı

Bir problemin lojik devreler ile tasarımı ve tasarım aşamaları. Probleme ait giriş ve çıkış sayılarının belirlenmesi. Doğruluk tablosunun çıkarılması. Doğruluk tablosundan karnaugh haritalarına geçiş, sadeleştirilmiş lojik ifadenin bulunması, verilen kısıtlara göre lojik devrenin çizilmesi. Simülasyon ortamında devrenin test edilmesi. Ödev: Dört bit Binary kodunu GRAY koduna dönüştüren lojik devreyi tasarlayınız ve simülasyon ortamında test ediniz. …

Bağlı Listeler (Linked Lists)

Bağlı Listeler, Tek Yönlü Bağlı Listeler (Single Linked List), Çift Yönlü Bağlı Listeler (Double Linked List), Bağlı listelerde eleman ekleme, eleman çıkarma ve bağlı listeler üzerinde dolaşma, temel fonksionların kodlanması.