Değişkenler, Operatörler

Değişken tipleri, Değişken Tanımlama, Operatörler, Atama operatörü, Aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler, koşul ifadeleri, if-else yapısı. ÖDEV: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘ne göre Vize ve Final notunu alarak ortalamayı hesaplayan ve aynı zamanda bu ortalamaya ait harf notunu yazan programı kodlayarak çalıştırınız. Sadece kaynak kodunu en geç 07.10.2019 tarihine kadar …

Proje Çalışma Grupları

Proje çalışma gruplarının ve projeleri belirlenmesi. Proje grupları ve proje konuları ile ilgili dokümanı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. İlk Rapor: En geç 12 Ekim 2019 Cumartesi gününe kadar aşağıda şablonu verilen rapor dosyasını hazırlayarak, PDF formatına dönüştürünüz ve ardından bu dosyayı ozanaki@hotmail.com e-posta adresine ekleyerek konu kısmına “Sistem Analzi ve Tasarımı Dersi İlk Rapor – Grup …

Mantık, Sayı Sistemleri

Bu dersin kapsamında göreceğimiz konuların büyük çoğunluğunu için aşağıdaki kitap(lar) dan yararlanabilirsiniz. Mantık, Mantıksal Durumlar, Sayı Sistemler, Sayı tabanları, Decimal, Octal, Hexadecimal, Binary, Sayı tabanı dönüşümleri, Binary sayıların Decimal tabana pratik dönüşümü, Binary sayılarda aritmetik işlemler, Binary sayıların 2’ye tümleyeni, 2’ye tümleyen yöntemiyle toplama/çıkarma işlemleri.

Genel Tanımlar ve Kavramlar

Bu dersin kapsamında göreceğimiz konuların büyük çoğunluğunu için aşağıdaki kitap(lar) dan yararlanabilirsiniz. Bilgisayar bileşenleri mimari yapılar, Mikroişlemci, CPU, Mikroişlemci birimleri, Bellek, Belleklerin sınıflandırılması, Programlama dilleri, Makine dili, Derleyiciler, Bağlayıcılar, İşletim sistemleri, Temel veri tipleri, işaretli ve işaretsiz tam sayılar, ondalıklı sayılar, temel veri tiplerinin bellekte saklanması, Kod tabloları, ASCII, UTF8, Unicode.

C Programlama Dili

Yazılım, Kod yazma, Programlama dilleri, geliştirme ortamları, programlama süreçleri, kaynak kod, derleme, hata ayıklama, çalıştırılabilir dosya, C Programlama dili, C programlama dilinin temel yazım kuralları, kaynak kodun derlenmesi, çalıştırılabilir dosyanın elde edilmesi.