Gömülü Sistem Tasarım Özellikleri

Gömülü sistem tasarım özellikleri ve tasarım dilleri. Ödev 2.1 (18-02-2020) Aşağıdaki tasarım dillerini araştırarak bir-iki sayfalık özet tanıtımını yapınız. Dilin özellikleri, kullandığı/desteklediği yapılar, uygulama alanları v.s. Ancak her dil kendine özgü olduğundan belirli bir şablona bağlı kalarak hazırlamayınız, bilmeyen birine o dili tanıtır gibi açıklayınız. Ayrıca basit bir sistemin tasarımının o dilde nasıl gerçekleştirildiğini gösteren …

CPU, Bellek, Giriş-Çıkış Birimleri

CPU, ALU, Register, Control birimleri, Bellek, bellek çeşitleri, belleklerin sınıflandırılması, bellek teknolojileri, Giriş-Çıkış birimleri, haberleşme türleri, Paralel-Seri haberleşme, Senkron-Asenkron haberleşme.

Yapay Görme – Giriş

Ödev-1: Bilgisayarınıza python ve opencv yükleyerek, bilgisayarınızda kayıtlı bir JPG dosyasını açıp, bu resim üzerine isminizi yazdırıp ekranda görüntüleyen python kodunu yazınız. Kod içerisine açıklama satırı olarak doysa başına ad soyadınızı yazmayı unutmayınız. Çalıştırdıktan sonra sadece .py kaynak kodunu ozanaki@hotmail.com adresine ekleyerek gönderiniz. Not: 18.02.2020 tarihindeki ders için bilgisayarlarınıza python 3.x ve opencv kütüphanesi yüklenmiş …

Gömülü Sistemler – Giriş

Gömülü Sistemlerin gelişimi, bilgi işleme dünyasındaki yeri, gömülü sistem özellikleri, tasarım ölçütleri, maliyet, pazar zamanı, diğer kişisel bilgi işleme cihazları ve kişisel bilgisayarlar ile kıyaslanması. Ödev-1: Aşağıdaki tek sayfalık ödev formunu, form içerisinde istenen bilgiler doğrultusunda doldurunuz. İstenen maliyet hesaplarını gerçekleştiriniz. Ödevi PDF’e dönüştürerek ozanaki@hotmail.com adresine ekleyip 18.02.2020 tarihine kadar gönderiniz. Ödevde her kişi sadece …

Giriş ve Genel Kavramlar

Mikroişlemcilerin kısa tarihçesi ve gelişimi. Genel Kavramlar. Tanım, Instruction Set, CISC / RISC, Fetch & Execute, Busses, Adres Yolu, Veri Yolu, Kontrol Yolu, Mimariler, Flags, Saat Frekansı