İkilik Tabanda İşlemler

İkilik tabanda aritmetik işlemler (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme), İkilik sayıların negatif gösterimi, ikilik sayıların ikiye tümleyeni, pratik ikiye tümleyen alma yöntemi.

Döngüler

Döngüler, döngülerin kullanım alanları, for(), while(), do-while() döngüleri, döngülerle işlemler, iç içe döngüler.

Kodlar & Boolean Cebri

Kodlar, BCD, BCD84-2-1, BCD2421, XS3, GRAY, Parity, ASCII kodlama sistemleri, özellikleri ve kod dönüşümleri. Boolean Cebri, Boolean Teoremleri, Boolean teoremlerini kullanarak lojik ifadelerin sadeleştirilmesi.

Struct & Union & Bit Maskeleme

struct ve union yapıları ve alanların bellekte saklanması. Bitsel işlem yapan operatörler, (&, |, ^, ~, <<, >>) bitsel işlem yapan operatörler ile bit manipülasyonu ve bit maskeleme işlemleri.

Mantık, Sayı Sistemleri

Bu dersin kapsamında göreceğimiz konuların büyük çoğunluğunu için aşağıdaki kitap(lar) dan yararlanabilirsiniz. Mantık, Mantıksal Durumlar, Sayı Sistemleri, Decimal (10’luk), Octal (8’lik), Hexadecimal (16’lık), Binary (2’lik) Sayı tabanları, Sayı tabanı dönüşümleri, Binary sayıların Decimal sayı tabanına pratik dönüşümü.