2019-2020 GÜZ Bütünleme Sınav Sonuçları

2019-2020 GÜZ Bütünleme Sınav Sonuçları açıklamıştır. Ancak henüz kesin kayıt yapılmadığı için harf notlarınız güncel değildir. Harf notunu görünmediği için bununla ilgili e-posta göndermeyiniz. Kesin kayıt yapıldığında görünecektir. BTBS2 – Veri yapıları dersi çan geçme notu -> 50 (CC) dirBTBS2 – Sayısal Devre Tasarımı çan geçme notu -> 50 (CC) dirIMYO2 – Mikrodenetleyiciler çan geçme …

2019-2020 GÜZ Final Değerlendirmesi ve Bütünleme Sınavları

2019-2020 Güz Yarıyılı Final Sınav notları açıklanmıştır. BTBS2 Veri Yapıları Final Sınavı:Bazı kişilerin Dijkstra en kısa yollar tablosu yerine komşuluk matrisi çizdiği görülmüştür. Dijkstra tablosu yerine komşuluk matrisi yazanlara puan verilmemiştir. BTBS2 Sayısal Devre Tasarımı Final Sınavı:1. Soruda bir sayısını asal sayı olarak ele alıp, hatalı doğruluk tablosunu doğru işlem adımları ile çözenlere (işlem hatası …

Sayısal Tasarım Örnekleri

Sayısal devre tasarım örnek problemlerin çözümleri yapıldı.

Seri (Serial) Haberleşme

Arduino ile seri haberleşme, RX ve TX bağlantıları, Baudrate haberleşme hızı, Serial.begin() ve Serial.print() fonksiyonları. Verilerin bilgisayara gönderilmesi Ardunio seri haberleşme ekranının açılması.

Karşılaştırıcılar

Karşılaştırıcı (Comparator) devrelerin tasarımı, bir bit karşılaştırıcılar ve tasarımı, iki bit karşılaştırıcılar ve tasarımı.