Giriş ve Genel Kavramlar

Mikroişlemcilerin kısa tarihçesi ve gelişimi. Genel Kavramlar. Tanım, Instruction Set, CISC / RISC, Fetch & Execute, Busses, Adres Yolu, Veri Yolu, Kontrol Yolu, Mimariler, Flags, Saat Frekansı