2019-2020 GÜZ Akademik Takvimi

Güz Bahar Yaz Kayıt Yenileme 16 Eylül 201920 Eylül 2019 27 Ocak 202031 Ocak 2020 15 Haziran 202019 Haziran 2020 Başlama Tarihi 23 Eylül 2019 3 Şubat 2020 22 Haziran 2020 Ara Sınavlar 4 Kasım 201915 kasım 2019 ? Bitiş Tarihi 27 Aralık 2019 8 Mayıs 2020 7 Ağustos 2020 Yarıyıl SonuSınavları 30 Aralık 201910 …

İkilik Tabanda İşlemler

İkilik tabanda aritmetik işlemler (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme), İkilik sayıların negatif gösterimi, ikilik sayıların ikiye tümleyeni, pratik ikiye tümleyen alma yöntemi.

Döngüler

Döngüler, döngülerin kullanım alanları, for(), while(), do-while() döngüleri, döngülerle işlemler, iç içe döngüler.

Kodlar & Boolean Cebri

Kodlar, BCD, BCD84-2-1, BCD2421, XS3, GRAY, Parity, ASCII kodlama sistemleri, özellikleri ve kod dönüşümleri. Boolean Cebri, Boolean Teoremleri, Boolean teoremlerini kullanarak lojik ifadelerin sadeleştirilmesi.

Struct & Union & Bit Maskeleme

struct ve union yapıları ve alanların bellekte saklanması. Bitsel işlem yapan operatörler, (&, |, ^, ~, <<, >>) bitsel işlem yapan operatörler ile bit manipülasyonu ve bit maskeleme işlemleri.

Mantık, Sayı Sistemleri

Bu dersin kapsamında göreceğimiz konuların büyük çoğunluğunu için aşağıdaki kitap(lar) dan yararlanabilirsiniz. Mantık, Mantıksal Durumlar, Sayı Sistemleri, Decimal (10’luk), Octal (8’lik), Hexadecimal (16’lık), Binary (2’lik) Sayı tabanları, Sayı tabanı dönüşümleri, Binary sayıların Decimal sayı tabanına pratik dönüşümü.